Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG-wetgeving van kracht. Deze nieuwe Europese wetgeving schrijft bedrijven voor hoe er met persoonsgegevens om gegaan dient te worden.

Kusters Promo Gifts gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens waardoor uw privacy gewaarborgd blijft.